Vi designer og trykker regelmessig store og små DM-produksjoner.

Totalproduksjon av DM er krevende oppgave da kostnadene ofte er høye, og resultatet av kampanjen bør vise seg umiddelbart.

 

Logistikk er nøkkelordet i denne type produksjon.
Vi kan dette og vet hvor det er penger å spare, enten det er på formater, sideantall, papirvalg eller hvor i Norge det er lønnsomt å sende ut reklamen.